Dea Franck

Dea Franck er autoriseret psykolog og godkendt specialist. Dea tilbyder ydelser indenfor tre overordnede områder: børneområdet, det organisatoriske område og supervision:

På børneområdet:

 • Psykologiske udredninger af børn i skolealderen
 • WISC-testning, BRIEF, 5-15, TOMAL-2, CAT m.fl.
 • Second opinion på undersøgelser foretaget andetsteds
 • Telefonrådgivning
 • Forældrerådgivning

På det organisatoriske område:

 • Lederudvikling
 • Lederrådgivning
 • Workshops, temadage, personaleudvikling og foredrag om bl.a.:
  • Lean og organisationsudvikling
  • Teamsamarbejde
  • Stress
  • Trivsel

Supervision:

 • Supervision af psykologer på vej mod autorisation
 • Supervision af andre fagpersoner
 • Ledersupervision

Metodisk tilgang
Min tilgang er eklektisk, det vil sige, at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde ud fra klientens forståelsesramme og behov. Mange børn har gavn af den konkrete kognitive terapi kombineret med affektregulering, men andre har bedre gavn af en psykodynamisk tilgang. Jeg lader tilgangen formes ud fra de individuelle behov. På de organisatoriske områder tager jeg afsæt i et systemisk og narrativt perspektiv.

Om Dea
Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet (MSc in Psychology/Cand.psych) med hovedretninger i Klinisk psykologi og Arbejds-/Organisationspsykologi. Jeg er autoriseret ved PsykologNævnet og er godkendt specialist. Jeg har mangeårig erfaring med udredning af vanskeligheder hos børn fra 0-18 år, rådgivning af daginstitutioner/skoler/specialgrupper, samt konsultativ supervision af ledere, pædagoger og lærere i daginstitutioner og i skole. Hertil kommer individuelle terapeutiske forløb. Jeg har i stort omfang foretaget testning af børn i forhold til deres kognitive kompetencer og eksekutive funktioner samt vurderinger af deres relationelle og emotionelle funktion, og herunder henvisninger til andre instanser, herunder børnepsykiatrien.
Jeg fungerer i perioder som supervisor for uautoriserede psykologer, som skal have supervision på deres arbejde for at opkvalificere det, så de kan opnå autorisation.
På det organisationspsykologiske område har jeg arbejdet jeg på Psykiatrisk Center Glostrup som specialkonsulent, hvor jeg via implementering af løbende systematiske forbedringer på de forskellige afsnit, har været med til at nedbringe ventelister, effektivisere arbejdet og herigennem skabe mere værdi for patienterne, synliggøre ledelse, samt komme i mål i forhold til de 8 nationale kvalitetsmål og RHPs mål. Jeg har derudover arbejdet som kvalitets- og forbedringschef på psykiatrisk center Sct Hans i centrets øverste ledergruppe med det organisatoriske og strategiske område. I dag arbejder jeg i hovedparten af min tid hos Region Hovedstadens Akutberedskab som enhedschef for Patientforløb og Organisation. Jeg holder klinikken som bibeskæftigelse.
Jeg har solid erfaring med udvikling af oplæg, kurser, temadage m.v. på forskellige områder og for flere forskellige faggrupper, eksempelvis overlæger, afdelingssygeplejersker, pædagoger, ledere m.fl.

Udgivelser:
Forandringer i organisationer: et teoretisk, praktisk og kasuistisk indblik i organisationsforandringens dynamik. Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Lean i psykiatrien: Udgivet i PsykologNyt, 2015 –http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18679.pdf
Interview i Sygeplejersken:
Boganmeldelser for Dansk Psykologforening. Se dem samlet her:

Læs mere om Dea:
www.deafranck.dk