Dea Franck

Dea Franck er autoriseret psykolog og godkendt specialist. Dea tilbyder ydelser indenfor tre overordnede områder: børneområdet, det organisatoriske område og supervision:

På børneområdet:

 • Psykologiske udredninger af børn i skolealderen
 • WISC-testning, BRIEF, 5-15, TOMAL-2, CAT m.fl.
 • Second opinion på undersøgelser foretaget andetsteds
 • Telefonrådgivning
 • Forældrerådgivning

På det organisatoriske område:

 • Lederudvikling
 • Lederrådgivning
 • Workshops, temadage, personaleudvikling og foredrag

Supervision:

 • Supervision af psykologer på vej mod autorisation og specialist
 • Supervision af andre fagpersoner
 • Ledersupervision

Metodisk tilgang
Min tilgang er eklektisk, det vil sige, at jeg anvender den metodiske tilgang, jeg finder relevant i det enkelte tilfælde ud fra klientens forståelsesramme og behov. Mange børn har gavn af den konkrete kognitive terapi kombineret med affektregulering. På de organisatoriske områder tager jeg afsæt i et systemisk perspektiv.

Om Dea
Se mere på www.deafranck.dk. Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet med hovedretninger i Klinisk psykologi og Arbejds-/Organisationspsykologi. Jeg er autoriseret ved PsykologNævnet og er godkendt specialist.  Jeg arbejder primært med børn i klinikken, men kan også bruges udenfor klinikken til supervision, temadage, oplæg og undervisning om såvel børneområdet som indenfor det arbejds- og organisationspsykologiske område.

Udgivelser:
Forandringer i organisationer: et teoretisk, praktisk og kasuistisk indblik i organisationsforandringens dynamik. Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
Lean i psykiatrien: Udgivet i PsykologNyt, 2015 –http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/18679.pdf
Interview i Sygeplejersken:
Boganmeldelser for Dansk Psykologforening. Se dem samlet her:

Læs mere om Dea:
www.deafranck.dk

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, så du vil ikke kunne bruge en henvisning fra egen læge hos mig.