Dorthe Carlsen

Jeg er autoriseret psykolog med lyst til fordybelse og nærvær i min hverdag. Jeg arbejder hovedsageligt systemisk løsningsfokuseret og narrativt, hvilket betyder, at jeg har fokus på din fortælling og hvordan du fortæller den. Hvilke håb, drømme og intentioner har du? Hvad er livskvalitet for dig?

Jeg er et positivt og engageret menneske, der arbejder struktureret og respektfuldt med opgaver ud fra de etiske principper for nordiske psykologer og et ønske om øget livskvalitet for dig og dine nærmeste.
Metoderne er med til at vise os vejen, som vi sammen går af, med respekt for din personlighed og det der giver mening for dig at arbejde med. I samtalerne kan jeg hjælpe dig med at blive mere bevidst om dine færdigheder, ressourcer og valgmuligheder. Samtalerne kan også bidrage til en forståelse af, hvilke skridt der skal tages for at få styr på problemerne. Jeg vil forsøge at hjælpe dig i en retning, som giver dig mere livsglæde og flere handlemuligheder. At bringe dig tættere på dét, der er vigtigt for dig i livet.

Jeg har arbejdet med:

 • Angst, stress og sorg
 • Modløshed, depression, tomhedsfølelse
 • Usikkerhed om egen identitet
 • Utilstrækkelighedsfølelse
 • Skyld og skam
 • Lav selvværdsfølelse
 • Skolerelaterede vanskeligheder
 • Problematiske relationer til andre, mobning, nærheds- og tilknytningsproblemer
 • Koncentrationsbesvær, vanskeligheder ved at træffe beslutninger
 • Eftervirkninger af chok og traumer, overgreb eller krænkelser
 • Forbrug/misbrug af rusmidler
 • Selvskadende adfærd
 • At være pårørende til en med misbrug eller fysisk/psykisk sygdom

Jeg har arbejdet særligt meget med præstationsangst i forhold til eksamener, fremlæggelser eller at turde tale i/til grupper. Det er min oplevelse at mange tænker på præstationer som noget enestående og særligt definerende for hvem de er. Men oftest er det slet ikke så omsiggribende i ens liv. Det er et øjebliksbillede, som kan ændres næste gang man prøver.
Jeg er nysgerrig og lægger vægt på at høre netop din historie og dine værdier for livet. Sammen vil vi udforske, hvordan du kan leve dit liv med de livsvilkår, der nu en gang er.
Ud over psykologiske samtaler og coaching, så underviser jeg i psykologi, laver foredrag, holder turde-tale kurser og debriefinger efter svære hændelser. Jeg holder også tirsdags-inspiration om egenomsorg i en travl hverdag, du kan se et lille sammenklip af det her: https://youtu.be/ithPmEwPFuo

Besøg min hjemmeside på www.dorthecarlsen.dk.