Egenomsorg i gruppe

Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden.

Hvorfor egenomsorg i gruppe?

Vores problemer og trivsel handler altid i en eller anden forstand om vores forhold til andre: Hvordan vi har det med os selv, hænger sammen med, hvordan vi har det med andre mennesker. Derfor har Ballerup Psykologhus lavet et selvudviklingsforløb,  ”Egenomsorg i gruppe”.

Der vil være fokus på deltagernes egenomsorg og selvudvikling gennem samtale, øvelser og undervisning. Idet der hver gang vil være plads til, hvad der måtte være på spil hos deltagerne, samt eventuelt et tema om enten stress, pligt vs. lyst, valg, selvværd vs. selvtillid, livets vej, egenfortælling, indadvendthed/udadvendthed, relationsstil, pyt, nærvær, emner fra mindfulness eller meget andet. Meningen er, at den forståelse og de erfaringer, man får om sig selv i gruppen, kan bruges i livet generelt.

Hvad får du ud af at deltage:

 • At blive set og forstået af flere end blot psykologerne
 • Ny forståelse for dig selv og dine mønstre
 • At blive støttet i at være på rette vej og drage egenomsorg
 • At opleve genkendelse – man er ikke alene eller fuldstændig anderledes
 • Dele livserfaring med andre
 • At få den støtte til forandring i virkeligheden som ærlige menneskelige tilbagemeldinger giver
 • Et bevidst nærvær gennem mindfulness
 • Erfaringer man kan bruge i livet generelt

Har du blandede følelser over for at deltage i en gruppe?

Det er almindeligt at have blandede følelser overfor at arbejde i gruppe. På den ene side lyder det både meningsfuldt og spædende at dele, at lytte og sammen med andre at forholde sig til sig selv og sine udfordringer i tilværelsen. At deltage i gruppen kan gøre det meget nemmere for dig at sætte ord på svære tanker, følelser, behov og forestillinger.

Men på den anden side, så har de fleste også bekymringer og skepsis overfor gruppearbejde: Hvem er de andre? Vil man få plads? Vil man få sagt noget? Vil man få respons? Kan man få det værre af at gå i en gruppe? Bliver det for overfladisk? Magter man at høre på og forholde sig til de andre og deres problemer? Og hvad får man ud af det?
Det er naturlige bekymringer, som mange gør sig inden et gruppeforløb.

De fleste oplever dog, at det både er nemmere og ikke mindst langt mere givende og udviklende at gå i en gruppe, end de havde forestillet sig. For når du deler dine tanker, følelser og oplevelser med andre, som kan genkende dem, er det i sig selv en stor hjælp til at få det bedre med det, som er svært.

Du er altid velkommen til at kontakte os med dine overvejelser og eventuelle bekymringer om gruppen, eller hvis du har spørgsmål til forløbet.

Beskrivelse af en typisk dag i gruppen:

Indledningsvis byder vi på lidt let at spise (frugt, grønt, chokolade m.m.) og der er kaffe/te/vand til rådighed. Mange kommer lige efter arbejde/studie og synes det er rart lige at få lidt til maven, inden vi går i gang. Vi starter med en mindfulnessøvelse på 5-10 min, så vi får mulighed for at finde roen, inden vi går igang. Vi har en runde, hvor du har mulighed for at fortælle, hvad der rører sig i dig – af glæder eller sorger – og hvad der eventuelt er sket siden sidst, hvis du har haft fokus på noget bestemt. Her har du også mulighed for at udtrykke ønsker for dagen. Det kan være et ønske om fordybelse i et særligt emne, det kan være ønsket om en øvelse eller andet. Runden har varieret varighed. Længden afgør, hvad vi ellers kan nå.

Ofte er det et særligt emne, vi fordyber os i: Eksempelvis kan vi arbejde med grænser, hvor det måske er lettere at sætte grænser, og hvor det er sværere. Nogle gange arbejder vi i hele gruppen, andre gange 2 og 2. Vi kan også have forskellige øvelser, hvor vi arbejder med at kunne give udtryk for sine ønsker og behov.

Hvem og hvorfor?

Gruppen henvender til almindelige mennesker. Til dig, der gerne vil arbejde med dig selv, blive bedre til at drage omsorg for dig selv, få ny forståelse af dig selv og dine mønstre. Til dig,  som kan se fordelene ved at gøre dette i et trygt forum, hvor man inspireres af hinanden og af psykologernes viden om relevante emner.  I en gruppe med fokus på egenomsorg kan man opleve mange betydningsfulde øjeblikke. Det kan være en stærk, bevægende og meget udviklende oplevelse at arbejde med sig selv i en gruppe. Man kan drage nytte af støtte, erfaringer og råd fra de andre deltagere.

Hvordan foregår det?

 • Der er 6-8 gruppedeltagere og to psykologer i gruppen.
 • Gruppen mødes hver anden torsdag kl 14-16 (lige uger).
 • Gruppeforløbet strækker sig over så lang tid, som du ønsker.
 • Vi begynder med at finde ro med en mindfulnessøvelse.
 • Dernæst en runde, hvor vi hører lidt fra alle og aftaler, hvad vi vil fordybe os mere i. Indholdet er afhængigt af, hvad gruppedeltagerne tager op.
 • Gruppedeltagernes opgave er at dele tanker og følelser samt forholde sig til hinanden og til det, der fortælles og sker i gruppen.
 • Der er tavshedspligt i gruppen, dvs. at det fortalte ikke fortælles videre.

Psykologerne vil:

 • Opmuntre til en ærlig og åben atmosfære i gruppen.
 • Støtte gruppedeltagerne i at tale om vigtige og måske svære tanker samt følelser og forhold til andre.
 • Støtte gruppedeltagerne i at forholde sig til hinanden og til det, der sker i gruppen.
 • Være opmærksomme på både de enkelte deltagere i gruppen og på hele gruppen.
 • Støtte gruppedeltagerne i at prøve ny adfærd i og uden for gruppen.
 • Undervise i relevante emner

Forud for optagelse i gruppen indkaldes du til en visitationssamtale ved en af psykologerne.

Skriv til os og hør nærmere.