Begivenheder

4. juni 2019 (17:00 - 19:00)

2750 Ballerup

Kan din organisation blive mere agil?
Traditionelle, hierarkiske organisationer har vanskeligt ved at bringe agile metoder i anvendelse på konstruktive måder, da forudsætningerne for at tænke og handle agilt endnu ikke er til stede i organisationen. Oplægget vil bidrage til en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde agilt (det agile paradigme) således, at agil organisationsudvikling i højere grad kan lykkes.
Agile organisationer kan billedligt forstås som levende organismer eller som frie markeder. De styres ikke centralt, men er derimod kendetegnet ved distribueret autoritet, selv-ledelse og ved i højere grad end traditionelle organisationer at være selv-korrigerende.
Oplægget henvender sig til alle, der er interesserede i at vide mere om agile organisationer og herigennem få inspiration til videreudvikling af egne organisationer. Der vil være teori- og casegennemgang samt mulighed for reflesioner i gruppe og plenum.
Psykolog John Lauritzen arbejder både med organisationer, som coach, og som terapeut. Han er især engageret i at bidrage med at realisere agile organisationers potentiale for værdiskabelse og innovation.
Pris: 150 kr.
Tilmelding nødvendig på jvlauritzen@gmail.com
Workshoppen er en del af Ballerup Psykologhus’ arrangementsrække, hvor du de fleste tirsdage fra kl 17 til ca 19 for 150 kr vil kunne lade dig inspirere af et emne fra psykologiens verden. Så hold øje med kalenderen, og overvej et 5-turskort for 500 kr, hvis du synes, der er flere interessante arrangementer, eller du gerne vil invitere nogen med.