Lone Hasselmark

Jeg hedder Lone Hasselmark og blev uddannet klinisk psykolog i 1997 på Københavns universitet. Jeg har gennem årene specialiseret mig indenfor børn, unge og familier.

Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og underlagt de etiske nordiske principper for psykologer. Jeg har videreuddannet mig som specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi. Senest er jeg uddannet som specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri, dvs. jeg har tilladelse til at undersøge børn og unge op til 18 år og stille relevante diagnoser. Dette med det formål at hjælpe barnet, den unge og familien til bedre at kunne komme videre.

Jeg er vant til at arbejde med mange forskellige problemstillinger såsom børn og unge i mistrivsel, ADHD, autisme, OCD, angst, psykose, udviklingsforstyrrelser etc. Jeg har arbejdet i 12 år i den offentlige børne-ungepsykiatri på forskellige hospitaler både i dag- og døgnregi.

Ved siden af mit arbejde i Ballerup Psykologhus arbejder jeg deltid i hhv. en kommunal PPR (skolepsykolog) og med unge og voksne med misbrugsproblemer i en anden kommune.

Jeg har en særlig viden om og interesse i højtbegavede børn, unge og voksne.

Jeg tilbyder samtaleterapi til hhv. børn, unge og voksne. Jeg tilbyder også udredning af børn, unge og voksne og har stor erfaring med dette område. Jeg tester både med kognitive og projektive tests.

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, så du vil ikke kunne bruge en henvisning fra egen læge hos mig.

Jeg er i Ballerup Psykologhus om fredagen.

Jeg ser frem til vores samarbejde.