Praktisk

Sms og besked på telefonsvareren vil inden for almindelig arbejdstid normalt blive besvaret samme dag. Mails vil normalt blive besvaret inden for et døgn.

Afbud gives på sms eller telefonsvarer. Afbud senere end kl. 12 dagen før takseres som en session.

Ved terapi afregnes der kontant efter hver session, medmindre andet aftales (fx.bankoverførsel). Ved andre opgaver aftales den mest hensigtsmæssige afregningsform.

Placering

Indgang i Jørgensens passage ml. p-plads og gågade.
 
200 m fra Ballerup station og busknudepunkt.
 
3 timers parkering på p-plads ml. Sct. Jacobs vej og Linde allé (v. Meny) samt på p-plads ved apotek, Lidl og station.