Stresshåndtering

Vi tilbyder hjælp til forebyggelse og håndtering af stress og mistrivsel på individ- og gruppeplan – hos os eller i virksomheden.

  • Foredrag, workshops, kurser, standup
  • Coaching, psykoterapi og krisehjælp
  • 3-partssamtaler, rådgivning af ledere, TR og HR (fx. samarbejder vi tæt med nogle virksomheder, hvis medarbejdere er i stressbehandling hos os)

Vi har specialiseret os forskelligt inden for stresshåndtering, men kontakt Dorthe Carlsen eller Andrea Klinkby, så vil vi finde den bedst egnede metode og psykolog til opgaven.