Symptomer på stress

Pykiske ændringer

Irritabel, opfarenhed, frustration
Anspændthed, rastløshed, indre uro
Nervøsitet
Angst
Lav selvfølelse/mindreværdsfølelse
Ulyst
Manglende glæde fx arbejdsglæde
Tristhed, nedstemthed, depression
Negativ tænkning
Sort/hvid tænkning
Nedsat humoristisk sans
Bekymringstænkning
Tankemylder
Håbløshed, uoverkommelighedsfølelse
Følelse af at have mistet overblikket
Mental blokering
Handlingslammelse
Hukommelsesbesvær, især korttidshuk
Koncentrationsbesvær fx v læsning
Følelse af isolation
Omgang med andre føles kravfyldt, besværlig
Følelseskulde, følelsesforfladigelse

Fysiske ændringer

Hovedpine
Mavepine
Trykken for brystet
Hjertebanken
Smerter i nakke, skuldre el. andre
Svimmelhed
Diarré, fordøjelsesproblemer
Hyppig vandlandning
Rysten på hænderne
Svedeture
Let til tårer
Tics
Træthed
Hyperventilation
Nedsat sexlyst/potens
Nedsat immunforsvar
Hyppige infektioner
Følsomhed ovf. Lys, lyd og lugte
Forværring af kronisk sygdom
Kropslig uro, kildren
Følelse af udmattelse
Perceptionsforstyrrelser

Adfærdsmæssige ændringer

Trækker sig, indesluttet
Flakkende blik
Dropper aftaler med venner og familie
Springer pauser over
Begår flere fejl
Hurtig og staccato-agtig tale
Afbryder andre
Giver andre følelsen af tidsnød
Reagerer utålmodigt ovf. Andre
Vrede, aggressivitet
Acting-out: Sparker til ting, råber ad andre
Uorganiseret, hektisk handlemønster
Nedsat præstationsevne
Øget sygefravær - syg i ferier
Øget brug af stimulanser
Ændringer i kostvaner
Ser mere TV - læser mindre
Ændringer i søvnmønster, sønvproblemer
Ændringer i motion
Lang tid om at tage små beslutninger
Ubeslutsomhed
Går i sort, paralyseres, mister overblik