Heste-assisteret psykoterapi og coaching

Hesten får dig i kontakt med den ydre natur og din egen indre natur – med både begrænsninger og muligheder.

Hestens rytmer (åndedræt, hjerteslag, bevægelse, hovslag) har en synkroniserende indvirkning på dine rytmer, hvorved den kan være med til at sænke et rejst/alarmeret nervesystem fx. ved stress eller angst.

Hesten giver os mulighed for at arbejde i her-og-nu, at arbejde oplevelses-orienteret.

Hesten er et flokdyr og et byttedyr og reagerer derfor meget opmærksomt og spejlende på sine omgivelser.

Hesten er derfor en virkelig god kollega for psykologen i arbejdet med bl.a. stress, angst, usikkerhed, lederskab o.m.a. Spørg psykolog og rideterapeut Andrea Klinkby, hvis du overvejer om, det kunne være hjælpsomt for dig i din situation.

Psykolog, mindfulness-instruktør og rideterapeut Andrea Klinkby samarbejder med islandske heste, som er særligt rolige og ikke så store (ca. 140 cm over ryggen) udendørs i Hareskoven mellem Ballerup og Værløse.

Du vil hovedsageligt arbejde fra jorden dvs. med øvelser og samtale med psykologen, hvor du fx. kontakter, mærker, trækker, strigler, læner dig mod, pruster med hesten – i nogle tilfælde vurderer vi sammen, at det vil være godt at supplere med også at ligge, sidde eller ride på hesten.

Hestene bruges også til grupper – der fx. arbejder med mindfulness, egenomsorg eller stress.

Ved forløb med grupper af børn med psykiske udfordringer, skolevægring eller anden mistrivsel samarbejdes med co-terapeut.