Hvorfor psykolog?

Enhver kan få det bedre - også selvom nogle livsvilkår ikke kan ændres. Man kan ændre sin måde at leve med dem på. Måske har du brug for en hjælpende hånd i processen?

En psykolog er en, der hjælper dig med at afklare problemer og finde nye veje frem i livet.

I samtale med en psykolog har du mulighed for at få vendt tanker og følelser, sådan at du kan opnå større indsigt og få ny viden om dig selv. Gennem fælles opmærksomhed på dine måder at reagere og være sammen med andre på, har du mulighed for at vælge at handle anderledes i dit liv.

Det at skabe forandring handler i høj grad om, hvad du er villig til at gøre for dig selv. At du giver sig selv den fornødne tid, og at du har lysten og viljen til at arbejde med det, der udfordrer dig.

Hvorfor tale med en psykolog fra Ballerup Psykologhus?

Der kan være mange grunde til, at du ønsker at tale med en psykolog.

Du kan have en diagnose eller nogle livsvilkår, der gør det svært at leve det liv, du gerne vil - eller du er pårørende til en, der har det svært.

Du er måske stresset, oplever at være anderledes end de andre, mangler selvtillid, har svært ved at overskue arbejdsbyrden eller har andre udfordringer på dit arbejde.

Det kan også være, du er plaget af psykiske problemer, der måske ikke er en umiddelbar forklaring på, eller er i tvivl om, hvad du vil med dit liv. Du kan have en oplevelse af at være gået i stå, sidde fast eller at måden, du plejer at handle på, er utilstrækkelig. Måske tumler du med svære tanker og bekymringer eller er følelsesmæssigt ude af balance.

Du står måske i skilsmisse, har andre udfordringer i dine relationer eller sørger over et tab - af et andet menneske, dit helbred eller andet.

En psykolog fra Ballerup Psykologhus er en kreativ sparringspartner, som har øje for, hvordan du bedst hjælpes. Kontakt os for en uforpligtende samtale, om vi kan hjælpe dig og hvem af os, der er det bedste match.

Eksempler på problematikker, vi har erfaring med
 • Stress
 • Udbrændthed
 • Vanskeligheder/mistrivsel på arbejdspladsen
 • Selvværd
 • Identitetsvanskeligheder
 • Kriser
 • Sorg/tab
 • Depression
 • Angst
 • OCD
 • Helbred
 • Vrede
 • Vold
 • Jalousi
 • Pårørendes sygdom
 • Selvskade
 • Seksuelle overgreb
 • Asperger/Autisme Spektrum Forstyrrelser
 • ADHD
 • Misbrug
 • Shopaholic
 • Ungdomsproblematikker
 • Par/familie/relationsproblematikker
 • Eksamensangst
 • Eksistentielle livsproblematikker

Alle psykologer i Ballerup Psykologhus er autoriserede og medlemmer af Dansk Psykologforening.