Profil Gandhi

Gandhi

Terapihest

✉︎

+45 49 40 09 80

Psykolog Andrea Søgård tilbyder heste-assisteret terapi og coaching sammen med den islandske terapihest Gandhi og hans flokfæller – udendørs i og ved skov og folde i Kirke Værløse. Islandske heste har et roligt, tillidsvækkende temperament og er ikke så store (ca. 140 cm over ryggen).

 

Heste får dig i kontakt med den ydre natur og din egen indre natur – med både begrænsninger og muligheder.

Hestens rytmer (åndedræt, hjerteslag, bevægelse, hovslag) har en synkroniserende indvirkning på dine rytmer, hvorved den kan være med til at sænke et rejst/alarmeret nervesystem fx. ved stress eller angst. Hestes hjerterytme er 95% af tiden kohærent, hvilket dit hjerte vil efterligne og nyde godt af selv på flere meters afstand.

Dermed har det en helende virkning på krop og sind blot at være nær heste.

Heste giver os mulighed for at arbejde i her-og-nu, at arbejde oplevelses-orienteret.

Hesten er et flokdyr og et byttedyr og reagerer derfor meget opmærksomt og spejlende på sine omgivelser. Du får umiddelbar feedback på din (ubevidste) non-verbale kommunikation, som interaktionen med hesten kan hjælpe dig til at blive opmærksom på og ændre.

Hesten er derfor en virkelig god kollega for psykologen i arbejdet med bl.a. stress, angst, usikkerhed, lederskab o.m.a. Spørg psykolog, mindfulness-instruktør og natur-og-rideterapeut Andrea Søgård, hvis du overvejer om, det kunne være hjælpsomt for dig i din situation.

Du vil hovedsageligt arbejde fra jorden dvs. med øvelser og samtale med psykologen, hvor du fx. kontakter, mærker, mediterer med, går sammen med, strigler, læner dig mod, pruster med hesten – i nogle tilfælde vurderer vi sammen, at det vil være godt at supplere med også at ligge, sidde eller ride på hesten.

Heste-assisteret psykoterapi kan være et selvstændigt forløb –  en eller flere gange i forbindelse med et almindeligt psykoterapeutisk forløb.

Heste-assisteret psykoterapi er særlig hjælpsomt til voksne og børn med:

  • Stress
  • Angst, ængstelse, utryghed
  • Tankemylder, bekymringer og svært ved at være i nuet
  • Ledelses- eller samarbejds-udfordringer
  • Relationelle udfordringer
  • Lavt selvværd
  • ADHD/ADD og indre eller ydre uro
  • Vanskeligheder med empati, med at sætte sig i andres sted eller relatere til andre mennesker fx ved autismespektrumforstyrrelser
  • Ubehag/vanskeligheder ved at skulle sidde stille og tale med en psykolog

Grupper:

Hestene bruges også til grupper – der fx. arbejder med mindfulness, egenomsorg eller stress. Eller grupper, der samarbejder, fx på en arbejdsplads.

Ved forløb med grupper af børn med psykiske udfordringer, skolevægring eller anden mistrivsel samarbejdes med co-terapeut.

Retreat og workshop:

En bobbel af sund selvforkælelse med heste, natur, mindfulness og compassion – et par dage væk fra hverdagen, som gør en kæmpe forandring. 

Prøv evt. en 3-timers workshop, hvor vi i gruppe og i makkerpar på to om hver hest, arbejder meget lig retreatet, blot i mini-format.

Supervision:

For rideterapeuter uden psykolog-baggrund tilbyder psykolog og rideterapeut Andrea Søgård psykologisk sparring – hos dig, hos mig eller telefonisk/online.