Profil Andrea Søgård

Andrea Søgård

Autoriseret psykolog

Mindfulness-instruktør

✉︎

+45 49 40 09 80

 www.pragmatiskmindfulness.dk 

www.standuppsykologen.dk.

Andrea Søgård tilbyder:

 • Erhervspsykologi
 • Psykologiske samtaler
 • Standup/info-tainment
 • Heste-assisteret psykoterapi, coaching og supervision 
 • Workshop, foredrag, kurser, forløb og kursusgrupper om bl.a.
  • Mindfulness
  • Stress, stresshåndtering og stressforebyggelse
  • Psykisk arbejdsmiljø og trivsel
  • Egenomsorg (Mindful Selfcompassion)
  • Omsorgstræthed, udbrændthed, forråelse
  • Tryghed og forandringsvillighed
  • Arbejde i tider med mange forandringer og stor uvished
  • Samarbejde og den svære samtale – med fx medarbejder, borger, patient, pårørende
  • Mere glæde i hverdagen
  • Undervisning af mennesker med sociale og/eller psykiske vanskeligheder
  • Eksamens/præstationsangst og/eller unge i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse
  • Usikre kontrolfreaks
  • Selvværd, social utryghed
  • C-PTSD, udviklingstraumer

Erhvervspsykologi

Jeg samarbejder med flere virksomheder omkring forskellig undervisning (især mindfulness og stresshåndtering), coaching, trepartsssamtaler, stressforløb, TTA, fastholdelse samt bistand ved fx. fyring eller omrokering og outplacement.

Psykologiske samtaler

Enhver kan få det bedre – også selvom nogle livsvilkår ikke kan ændres. Man kan ændre sin måde at leve med dem på. Måske har du brug for en hjælpende hånd i processen?

Ovenstående er mit udgangspunkt, når jeg møder et menneske i psykologisk samtale – og derfor finder vi sammen den tilgang, der passer dig og din problemstilling bedst.

 • Psykoterapi
 • Krisehjælp
 • Hypnose/hypnoterapi
 • Mindfulness
 • Coaching
 • Supervision
 • Heste-assisteret psykoterapi (som et selvstændigt forløb eller en del af et andet forløb, m/u at sidde på hesten)
 • Naturterapi

Jeg arbejder hovedsageligt med kognitiv terapi og mindfulness i korttidsterapeutiske forløb, men bruger også vinkler fra det narrative, eksistentielle, systemiske samt ISTDP.

Eksempler på problematikker, vi kan arbejde med:
Selvværd – identitetsvanskeligheder – C-PTSD/udviklingstraumer – kriser – sorg/tab – stress – depression – angst – OCD – udsat for vold – vrede – pårørendes sygdom –  helbred – par/familieproblemer – Autisme Spektrum Forstyrrelser – asperger – selvforståelse  – ADHD – ungdomsproblematikker – præstations/eksamensangst – shopaholic – jalousi – omsorgstræthed 

Standup/info-tainment
’Humor med bagtanke’ er Standuppsykologens motto. Jeg kombinerer undervisning og standup og ‘info-tainer’ om fx stress, trivsel, arbejdsvilkår, samarbejde og svære samtaler, konkurrencestaten, mindfulness, glæde o.m.a. på en anderledes måde til et bredere publikum – for vi lærer bedst med et smil på læben. Det egner sig til virksomhedens sommerfest, julefrokost, konference og jeg laver det gerne i kombination med et fagligt oplæg eller til en faggruppe (fx psykologer, læger, lærere, pædagoger), der bare har brug for at grine ad og med sig selv.

Undervisning
Pt. er min hovedbeskæftigelse undervisning i forskellige former: Jeg har grupper, forløb, workshops og kurser i Ballerup Psykologhus samt i virksomheder, foreninger, på aftenskoler og ifm. diverse arrangementer. Jeg løser fx. løbende opgaver for LEO Pharma og Ingeniørforeningen. Jeg underviser også online fx webinarer.

Supervision

Jeg tilbyder supervision af psykologer fx på vej mod autorisation samt andre faggrupper – og især til rideterapeuter, som har brug for psykologisk sparring på de problemstillinger, de møder i deres praksis.

 

Om mig
Jeg er født i 1975, uddannet cand.psych i 2002 og har først arbejdet som skolepsykolog og siden som klinisk psykolog på behandlingshjem og i ungdomspsykiatrien. Jeg har været fuldtids privatpraktiserende siden 2012 og stiftede i 2015 Ballerup Psykologhus sammen med Dorthe Carlsen. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet i 2006, har taget 1-årig supervisoruddannelse ved Inpraxis, er ADOS-certificeret, ISTDP-certificeret, uddannet inde for natur-, heste- og rideterapi og holder mig løbende opdateret med relevante kurser . Undervist samt holdt foredrag, workshops og standup i forskellige sammenhænge de sidste 20 år. Praktiseret meditation og mindfulness i over 20 år. Jeg er mor til 2 skolebørn og har gjort mig mine egne erfaringer med stress.