Profil Anne Hermansen

Anne Hermansen

Autoriseret psykolog

✉︎

+45 22 67 69 17

Lukket for tilgang af nye klienter

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet instruktør i Åben & Rolig, en evidensbaseret metode til stresshåndtering og styrkelse af den psykiske sundhed.
Jeg har bred erfaring med mange forskellige psykologiske problemstillinger hos unge og voksne, med særlig kompetence inden for behandling af stress, angst, chok og traume. Derudover har jeg stor erfaring med selvværdsproblematikker, depression, livskriser, sorg og tab, at være pårørende til fysisk eller psykisk syge og med selvudvikling.

Jeg lægger stor vægt på, at du i kontakten med mig føler dig tryg og anerkendt, som den du er. Jeg ser samtalerne som et samarbejde mellem du og jeg, hvor vi sammen finder nye handlemuligheder og perspektiver, som kan bidrage til at skabe de forandringer, du ønsker i dit liv.
Som udgangspunkt er målet med samtalerne ikke blot at fjerne symptomer, men gennem en personlig udvikling og indsigt at sikre varige forandringer og en større følelse af tilfredshed, nærvær og livskvalitet. Dette indebærer bl.a., at jeg i samtalerne prioriterer dét at komme i kontakt med – og udvikle ressourcer og strategier til at håndtere nuværende og fremtidige udfordringer og begivenheder.

Jeg har igennem flere år arbejdet målrettet med sammenhængen mellem krop og psyke. Herfra har jeg erfaring med, at en nænsom inddragelse af kropslig opmærksomhed i terapien, særlig i forbindelse med håndtering af stresstilstande og heling af traumer for mange har en dyb og gavnlig effekt.
De metoder jeg er inspireret af og særligt benytter er mindfulnessbaserede metoder, Somatic Experiencing, narrativ terapi og kognitiv adfærdsterapi. Da mennesker og problemstillinger er forskellige, tilpasser jeg metoden til dig og ikke omvendt.

Jeg arbejder i overensstemmelse med de etiske principper for nordiske psykologer og er underlagt reglerne om tavshedspligt.

Om mig
Jeg er født i 1974 og uddannet psykolog i 2010. Før det har jeg arbejdet som FDZ zoneterapeut i en årrække. Det første år efter jeg blev færdiguddannet, var jeg ansat som psykolog i en privat psykologpraksis i Roskilde med speciale i metoden Somatic Experiencing og behandling af chok og traumer. Efterfølgende har jeg i en årrække været ansat som ungdomspsykolog tilknyttet flere ungdomsuddannelsessteder, hvor jeg har haft terapeutiske samtaler med unge i mistrivsel. Det har givet mig bred erfaring med at hjælpe unge, der kæmper med forskellige psykologiske, sociale og eksistentielle problemstillinger.
Jeg har desuden arbejdet i et forebyggelsescenter og har derfra erfaring med mennesker, der er ramt af hjerte-kar sygdom, KOL og diabetes type 2 og de omvæltninger og følelsesmæssige og mentale udfordringer, det kan medføre, når en alvorlig sygdom vender op og ned på tilværelsen. Jeg har siden 2015 været og er fortsat ansat i København kommunes stressklinik og har derfra stor erfaring med at hjælpe mennesker ramt af stress til at håndtere og bevæge sig ud af en alvorlig stresstilstand og til at forebygge tilbagefald.

Derudover er jeg tilknyttet Center For Psykisk Sundhed (CFPS) som underviser på Åben & Rolig Instruktøruddannelsen. Jeg er mor til en dreng i skolealderen.