Stressgruppe

4  x 2,5 timer  –  4-6 deltagere og psykolog Andrea Søgård  –  2800 kr

Næste gruppe med ledige pladser starter marts/april på torsdage i lige uger kl 13.30-16

Find datoer for næste forløb i kalenderen under ‘egenomsorg i stedet for stress, tilsidesættelse og tungt sind‘.

Alt for mange føler sig stadig alene og forkerte eller anderledes med deres stresssymptomer, opførsel, følelser eller tanker – og finder det befriende at møde ligemænd.

Effekten af at sparre med hinanden, blive inspireret af hinanden, spejlet af andre og reflektere sammen har siden tidernes morgen omkring lejrbålet været uvurderlig ift. de livskriser, vi går igennem. Og med den erfarne gruppeleder, mindfulness-instruktør og psykolog Andrea Søgård som facilitator og underviser (ja, der vil også være psykoedukation om stress) vil der blive taget nænsomt hånd om hver enkelt deltager – hvad enten du kommer for at forebygge at blive rigtig stresset, er lagt ned af stress, er på vej tilbage eller er helt tilbage, men godt kan mærke, at du er lidt mere sårbar end førhen.

Hvis stressen også har aktiveret angst eller depressive symptomer, er du også meget velkommen – kriteriet er blot, at stress er en del af det, der udfordrer dig lige nu, og at du gerne vil blive bedre til at drage omsorg for dig selv vha. bl.a. mindful selfcompassion.

Hvad får du ud af at deltage i en stressgruppe?

• At blive set og forstået af flere end blot psykologen
• Ny forståelse for dig selv og dine mønstre
• At blive støttet i at være på rette vej og drage egenomsorg
• At opleve genkendelse – man er ikke alene eller fuldstændig anderledes
• Dele livserfaring med andre
• Støtte til forandring i virkeligheden som ærlige menneskelige tilbagemeldinger giver
• Et bevidst nærvær gennem mindfulness
• Erfaringer du kan bruge i livet generelt

Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden. Vores problemer og trivsel handler altid i en eller anden forstand om vores forhold til andre: Hvordan vi har det med os selv, hænger sammen med, hvordan vi har det med andre mennesker. Lyt derfor til tidligere deltageres umiddelbare reaktion efter første møde:

Jeg havde en rigtig god oplevelse i mandags og er beæret over at i alle delte jeres historier så åbent. Det er jo ikke sådan en snak man normalt har på gaden, selvom jeg nogle gange tænker, at det kunne være godt, hvis man i gang i mellem kunne fjerne facaden og så bare snakke åbent med hinanden og med respekt for det den anden siger.

 Tak for sidst! Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle forvente, men jeg havde en rigtig god oplevelse.

Tusind tak for sidst. Tænk at et møde på 2 timer med en håndfuld fremmede kan sætte så store spor i én. Man kan jo kende mennesker hele sit liv uden at nå til de her samtaler. Vores første møde har fyldt meget for mig – på den gode måde – og jeg er rørt og ydmyg over at være en del af det strukturerede fællesskab, vi allerede er. Tak for at dele så åbent og ærligt, og tak for de breve, der er kommet siden da.

Har du blandede følelser over for at deltage i en gruppe?

Det er almindeligt at have blandede følelser over for at arbejde i gruppe. På den ene side lyder det både meningsfuldt og spædende at dele, lytte og sammen med andre at forholde sig til sig selv og sine udfordringer i tilværelsen. At deltage i gruppen kan gøre det meget nemmere for dig at sætte ord på svære tanker, følelser, behov og forestillinger.
Men på den anden side, så har de fleste også bekymringer og skepsis over for gruppearbejde: Hvem er de andre? Vil man få plads? Vil man få sagt noget? Vil man få respons? Kan man få det værre af at gå i en gruppe? Bliver det for overfladisk? Magter man at høre på og forholde sig til de andre og deres problemer? Og hvad får man ud af det?

Det er naturlige bekymringer, som mange gør sig inden et gruppeforløb. De fleste oplever dog, at det både er nemmere og ikke mindst langt mere givende og udviklende at gå i en gruppe, end de havde forestillet sig. For når du deler dine tanker, følelser og oplevelser med andre, som kan genkende dem, er det i sig selv en stor hjælp til at få det bedre med det, som er svært.

Kontakt endelig Andrea med dine overvejelser, spørgsmål og eventuelle bekymringer.

En typisk dag i gruppen:

Vi starter med en mindfulnessøvelse på 5-10 min, så vi får mulighed for at finde roen, inden vi går i gang. Vi har en runde, hvor du har mulighed for at fortælle, hvad der rører sig i dig – af glæder eller sorger – og hvad der eventuelt er sket siden sidst, hvis du har haft fokus på noget bestemt. Her har du også mulighed for at udtrykke ønsker for dagen.

Hver gang er der et særligt emne, vi fordyber os i: Eksempelvis kan vi arbejde med pligt versus lyst eller grænser, hvor er det måske lettere at sætte grænser, og hvor er det sværere og hvorfor. Måske arbejder vi med skam, med selvværd, Den Indre Kritiker, motivation, balance… Emner og metoder afgøres af gruppens sammensætning og behov. Vi kan arbejde 2 og 2, med individuelle og fælles øvelser, og hele gruppen sammen.

Hvem og hvorfor?

Gruppen henvender til almindelige mennesker. Til dig, der gerne vil arbejde med dig selv, blive bedre til at drage omsorg for dig selv, få ny forståelse af dig selv og dine mønstre. Til dig, som kan se fordelene ved at gøre dette i et trygt forum, hvor man inspireres af hinanden og af psykologens viden om relevante emner. Det kan være en stærk, bevægende og meget udviklende oplevelse at arbejde med sig selv i en gruppe. Man kan drage nytte af støtte, erfaringer og råd fra de andre deltagere.
Gruppedeltagernes opgave er at dele tanker og følelser samt forholde sig til hinanden og til det, der fortælles og sker i gruppen. Der er tavshedspligt i gruppen, dvs. at det fortalte ikke fortælles videre.

Psykologen vil:

• Opmuntre til en ærlig og åben atmosfære i gruppen
• Støtte gruppedeltagerne i at tale om vigtige og måske svære tanker samt følelser og forhold til andre
• Støtte gruppedeltagerne i at forholde sig til hinanden og til det, der sker i gruppen
• Være opmærksomme på både de enkelte deltagere i gruppen og på hele gruppen
• Støtte gruppedeltagerne i at prøve ny adfærd i og uden for gruppen
• Undervise i relevante emner