Profil Karen Jessen

Karen Jessen

Autoriseret psykolog

Modtager både klienter henvist over sygesikringen og private henvendelser.

Kan pt. modtage henvendelser med lægehenvisning i alle kategorier undtagen hvis du er henvist som ung ml. 18-24 for behandling af angst eller depression

✉︎

+45 93 87 44 18

Jeg tror på at vi har brug for at være i trygge og tillidsfulde relationer for at kunne udvikle os følelsesmæssigt og mentalt. Derfor forsøger jeg at skabe tryghed ved at møde dig der, hvor du er. Jeg lytter til det du fortæller mig, og forsøger at forstå hvordan du oplever det, der sker for dig. I min stil er jeg optaget af det, du kommer med, men samtidig god til at sætte retning og skabe fremdrift i samtalen. Det er vigtigt at du oplever progression i forløbet og jeg tjekker løbende op med dig for at sikre, at vi er på rette vej.

Jeg er nysgerrig og engageret i mennesker jeg møder, hvad enten de er børn, unge eller voksne. Jeg har været psykolog i snart 25 år og har arbejdet med mange forskellige psykologiske problemstillinger. Ud over min psykologuddannelse har jeg uddannet mig i systemisk/narrativ familieterapi og eksistentiel terapi. Disse tilgange har inspireret mig til at være optaget af mine klienters fortællinger om deres liv, at turde gå tæt på det smertefulde og have øje for de vigtige relationernes betydning, samt mulighederne for at komme videre i livet.

Jeg har erfaringer med:

  • angst og bekymring
  • depression og oplevelse af meningsløshed
  • livskriser og sorg
  • parterapi
  • stress
  • traumatiske begivenheder
  • selvudvikling
  • fødselsdepressioner
  • spiseforstyrrelser
  • børn, unge og familier

Da jeg også er specialist i børnepsykologi, modtager jeg gerne børn og forældre i forløb. Jeg er desuden certificeret i ”Tryghedscirklen” (COS-P) som er et forældreuddannelsesprogram baseret på tilknytningsteori. Det er et virkeligt godt program for forældre, som oplever vanskeligheder i relationen til deres børn. Jeg er meget inspireret af tilknytningsteori generelt og specifikt af ”tryghedscirklen” i mit familiearbejde. Jeg tilbyder også programmet i sin fulde form.

Mine erfaringer som psykolog stammer fra ansættelser i det offentlige, hvor jeg har arbejdet med børn og unge og deres forældre, både som psykolog i skole/dagtilbud og som behandlende psykolog med både familier, børn og grupper. Sideløbende har jeg haft privat praksis i mange år, hvor jeg har set mennesker i mange forskellige livssituationer. Jeg har desuden arbejdet med supervision af både psykologer og andre faggrupper og som mentor for nye psykologer.

Jeg arbejder med individuelle klienter såvel som par og familier. Jeg tilbyder desuden supervision til psykologer med henblik på autorisation og specialistuddannelse.

Jeg modtager både klienter med og uden henvisning fra sygesikring. Tal med din læge om dine muligheder for henvisning.