Begivenheder

Egenomsorg i stedet for stress, tilsidesættelse og tungt sind – 4 x 2,5 timer

23. august 2023 (13:30 - 16:00)

Ballerup

ledet af psykolog Andrea Søgård

4 x 2,5 timer med 4-6 deltagere for 3200 kr

Onsdage kl 13.30-16.00:

23/8 – 6/9 – 20/9 – 4/10

Med mulighed for fortsættelse

For dig, der

 • gerne vil vise dig selv (endnu) mere omsorg, hensyn og medfølelse
 • ønsker at sætte dig selv i første række oftere (og have det okay med det)
 • prøver at tale venligt og ordentligt til dig selv
 • har haft stress inde på livet eller liggende på lur
 • er lidt for flink
 • går igennem en hård periode
 • ønsker bedre adgang til glæde og lethed
 • er nysgerrig på mindful selfcompassion
 • genkender/overraskes af nogle uhensigtsmæssige tendenser ved at besvare spørgsmålene på https://self-compassion.org/test-how-self-compassionate-you-are/

Mange almindelige mennesker føler sig alene og forkerte eller anderledes med deres udfordringer, opførsel, tanker eller følelser. Mange tænker, de er svage, ude af stand til at klare tingene og tage den nødvendige vare på sig selv. Mange finder det befriende at dele tanker og følelser med andre.

Effekten af at sparre med hinanden – blive spejlet og inspireret – reflektere sammen – har siden tidernes morgen omkring lejrbålet været uvurderlig ift. de livskriser, vi går igennem. Med den erfarne psykolog, mindfulness-instruktør og gruppeleder Andrea Søgård som facilitator og underviser vil der blive taget nænsomt hånd om hver enkelt deltager – hvad enten du kommer for at forebygge/håndtere en stressproblematik eller af andre grunde har brug for at arbejde med at tage bedre og mere omsorgsfuldt vare på dig selv.

Vi arbejder med selfcompassion, ensomhed, fællesskab, skam, selvværd, Den Indre Kritiker, forkerthed, motivation, pligt, lyst, grænsesætning, balance eller andet, som kommer til overfladen, når vi graver lidt dybere i et menneskes (stress)fortællinger.

Og som er nogle af grundene til, at mange af os bliver ved at småkæmpe med stress, dårlig søvn, tankemylder, bekymringer, udmattelse eller dårlig samvittighed over for andre, os selv eller oftest begge dele.

Vi har ofte ikke lært at prioritere vores egne behov højt nok. Vi har ofte et stort behov for andres anerkendelse, vil gerne nå det hele og tage hensyn til alle – vi lykkes ofte med det meste, men uden at være mentalt til stede eller nyde særligt meget af det.

Vi har gavn af at gå selfcompassion-vejen – og af at høre andres erfaringer, oplevelser, succes’er – og af at få deres respons på vores i et trygt, anerkendende fællesskab med plads til hver enkelt.

I runden kommer alle til orde i eget tempo, bagefter bevidner vi hinandens fortællinger, nørder temaer og undervejs bruges værktøjer fra mindfulness og selfcompassion.

Du vil blive bedt om at arbejde med nogle opgaver imellem møderne (i den grad, du har tid, lyst og overskud). Efter første gang bliver alle bedt om at skrive bevidningsbreve. Det første holds indledninger til disse viser noget om, hvad dette forum kan:

Jeg havde en rigtig god oplevelse i mandags og er beæret over at i alle delte jeres historier så åbent. Det er jo ikke sådan en snak man normalt har på gaden, selvom jeg nogle gange tænker, at det kunne være godt, hvis man i gang i mellem kunne fjerne facaden og så bare snakke åbent med hinanden og med respekt for det den anden siger.

Tusind tak for sidst. Tænk at et møde på 2 timer med en håndfuld fremmede kan sætte så store spor i én. Man kan jo kende mennesker hele sit liv uden at nå til de her samtaler. Vores første møde har fyldt meget for mig – på den gode måde – og jeg er rørt og ydmyg over at være en del af det strukturerede fællesskab, vi allerede er. Tak for at dele så åbent og ærligt, og tak for de breve, der er kommet siden da.

Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden. Vores problemer og trivsel handler altid i en eller anden forstand om vores forhold til andre: Hvordan vi har det med os selv, hænger sammen med, hvordan vi har det med andre mennesker. Derfor udvikler du dig hurtigt gennem gruppeforløb.

Har du blandede følelser over for at deltage i en gruppe?

Det er helt almindeligt! Det lyder både meningsfuldt og spændende at dele, lytte og sammen med andre at forholde sig til sig selv og sine udfordringer i tilværelsen. At deltage i gruppen kan gøre det meget nemmere for dig at sætte ord på svære tanker, følelser, behov og forestillinger.

Men på den anden side, så har de fleste også bekymringer og skepsis over for gruppearbejde: Hvem er de andre? Vil man få plads? Vil man få sagt noget? Vil man få respons? Kan man få det værre af at gå i en gruppe? Bliver det for overfladisk? Magter man at høre på og forholde sig til de andre og deres problemer? Og hvad får man ud af det?

Det er naturlige bekymringer, som mange gør sig inden et gruppeforløb. De fleste oplever dog, at det både er nemmere og ikke mindst langt mere givende og udviklende at gå i en gruppe, end de havde forestillet sig. For når du deler dine tanker, følelser og oplevelser med andre, som kan genkende dem, er det i sig selv en stor hjælp til at få det bedre med det, som er svært. Du får inspiration og støtte til forandring i virkeligheden, erfaringer du kan bruge i livet generelt og ikke mindst ny forståelse for dig selv og dine mønstre. Det kan være en stærk, bevægende og meget udviklende oplevelse at arbejde med sig selv i en gruppe.

Gruppedeltagernes opgave er at dele tanker og følelser samt forholde sig til hinanden og til det, der fortælles og sker i gruppen. Der er tavshedspligt i gruppen, dvs. at det fortalte ikke fortælles videre. Psykologen vil opmuntre til en åben og ærlig atmosfære, støtte deltagerne i at tale om vigtige og måske svære tanker, følelser, relationer – og til at forholde sig til hinanden og det, der sker i gruppen. Hun vil være opmærksom på den enkelte og hele gruppen, opfordre til at prøve ny adfærd i og uden for gruppen samt undervise i relevante emner.

Kontakt endelig Andrea med dine overvejelser, spørgsmål og eventuelle bekymringer.

Tilmelding og spørgsmål: Andrea Søgård.

Hvad får du ud af at deltage i en gruppe?

 • At blive set og forstået af flere end blot psykologen
 • Ny forståelse for dig selv og dine mønstre
 • At blive støttet i at være på rette vej og drage egenomsorg
 • At opleve genkendelse – man er ikke alene eller fuldstændig anderledes
 • Dele livserfaring med andre
 • Støtte til forandring i virkeligheden som ærlige menneskelige tilbagemeldinger giver
 • Et bevidst nærvær gennem mindfulness
 • Erfaringer du kan bruge i livet generelt

En typisk dag i gruppen:

Vi starter med en mindfulnessøvelse på 5-10 min, så vi får mulighed for at finde roen, inden vi går i gang. Vi har en runde, hvor du ud fra det, du har haft fokus på siden sidst, fortæller, hvad der rører sig i dig. Her har du også mulighed for at udtrykke ønsker.

Hver gang er der et særligt emne, vi fordyber os i. Vi kan arbejde 2 og 2, med individuelle og fælles øvelser, og hele gruppen sammen.

Der opfordres til forskellige typer hjemmeopgaver til næste gang – og der sendes en mail ud herom. Vi har desuden et digitalt forum, vi bruger til at ønske, dele og inspirere mellem møderne.

Hvem og hvorfor?

Gruppen henvender til almindelige mennesker. Til dig, der gerne vil arbejde med dig selv, blive bedre til at drage omsorg for dig selv, få ny forståelse af dig selv og dine mønstre. Til dig, som kan se fordelene ved at gøre dette i et trygt forum, hvor man inspireres af hinanden og af psykologens viden om relevante emner. Det kan være en stærk, bevægende og meget udviklende oplevelse at arbejde med sig selv i en gruppe. Man kan drage nytte af støtte, erfaringer og råd fra de andre deltagere.

Gruppedeltagernes opgave er at dele tanker og følelser samt forholde sig til hinanden og til det, der fortælles og sker i gruppen. Der er tavshedspligt i gruppen, dvs. at det fortalte ikke fortælles videre.

Psykologen vil:

 • Opmuntre til en ærlig og åben atmosfære i gruppen
 • Støtte gruppedeltagerne i at tale om vigtige og måske svære tanker samt følelser og forhold til andre
 • Støtte gruppedeltagerne i at forholde sig til hinanden og til det, der sker i gruppen
 • Være opmærksomme på både de enkelte deltagere i gruppen og på hele gruppen
 • Støtte gruppedeltagerne i at prøve ny adfærd i og uden for gruppen
 • Undervise i relevante emner