Din motivation afhænger af din tilstand

I mange år har vi brugt pisk/gulerod til at motivere os selv. Mange af os halser rundt af frygt for, at vi ikke får, det vi drømmer om, altså guleroden, eller hvad der vil ske, hvis vi ikke gør dit eller dat.

Nu har man fundet ud af, at motivation handler langt mere om, hvilken tilstand man befinder sig i, og at finde ud af, om den kan ændres.

Tryg, alarmeret eller modløs

Overordnet taler vi om 3 tilstande.
Der er den, hvor du er tryg. Den er præget af åbenhed, nysgerrighed, kreativitet, leg og nem interageren med andre mennesker.

Så har vi den tilstand, hvor du er mere i alarmberedskab. Du har flere tanker, der handler om, hvis jeg ikke….., så ….. Det er ligesom det, der motiverer dig fx hvis jeg ikke får trænet, så finder jeg aldrig en kæreste… Du vil have fokus på at handle, sige fra, gå din vej.

Og så er der den tredje tilstand, som kan være mere opgivende. Du står måske op om morgen, fordi det gør man, men hvorfor? Der kan det mere være følelsen af modløshed, ensomhed, at være et offer for livets omstændigheder, som er dominerende.

Det er ikke sådan, at vi befinder os konstant i én tilstand. Det kan variere meget. Ofte har vi dele af os selv, der fungerer, står op og går på job, passer børn eller, hvad vi nu gør. Så kan der være andre dele, som titter/vælter frem i forskellige situationer. Måske når vi er alene, eller når vi er sammen med familien. De kan være mere dårligt regulerede. Det afhænger alt sammen af, hvad der ligger til grund for, at du befinder dig i de forskellige tilstande.

I Ballerup Psykologhus kan vi hjælpe folk til at blive bevidste om, hvor de befinder sig. Og hvordan man trygt og roligt kan komme i kontakt med de dele af os selv, som måske lever i en mere alarmeret, dissocieret eller opgivende tilstand.

Kropsterapien Rosenmetoden

I kropsterapien Rosenmetoden går vi ind med vores berøring og med ord og tager kontakt til de her dele. Det handler ikke om at fixe folk, men mere om at blive bevidst, mærke en tryg og nærværende berøring og tilstedeværelse. Og derved begynde at åbne for mere livsglade og motiverede tilstande i os selv.

Hvis du allerede føler dig tryg her i verdenen, så kan det være, du gerne vil assisteres til at få flere potentialer frem i lyset.

Er du meget stresset og i alarmberedskab, så kan det være, at du mangler hjælp og støtte til at blive mere tryg og afslappet.

Er du modløs og føler dig fanget i din krop, måske helt har haft en tendens til at forlade din krop, så kan det være, du mangler hjælp til trygt at kunne mærke dig selv igen og få kontakt med følelser og behov, som har været gemt væk.

Miniworkshop om motivation og tilstande

I Ballerup Psykologhus kan du lære mere om tilstande og motivation på miniworkshops 26/10 + 11/11 kl 17-19.30.

Aftenerne er interaktive, det vil sige, at de bærer præg at de tilstedeværende. Hvilken tilstand er deltagerne i, hvilke spørgsmål bliver der stillet. Der vil være en øvelse, hvor I bliver guidet til at mærke Rosenberøringen og den kontakt, den kan skabe med tilstanden i jer selv. Der vil være en demonstration på en af deltagerne, så …. Jeg glæder mig. Det plejer altid at blive nogle meget hyggelige og spændende aftener. De er aldrig ens, fordi mennesker er forskellige. Der er kun få pladser per gang, så alle får noget ud af det. Der vil blive serveret kaffe/the og lidt snaks.

Grundkursus i Rosenmetoden

Tænker du allerede nu, at det her må jeg da gå mere i dybden med, så kan du tilmelde dig et Grundkursus d. 6-7 nov. eller 26-27 feb. Det koster 2500 kr. Kurset er en introduktion til Rosenmetoden. Den læres gennem din egen personlige udvikling, så det er både for dig der vil udvikle dig og søger inspiration – og for dig, der er interesseret i at blive uddannet til kropsterapeut i Rosenmetoden.

Egenomsorg i gruppe – frem for stress, tilsidesættelse og tungt sind

Hvis du ønsker at arbejde med at få dine tanker, følelser og handlinger til at blive mere venlige og omsorgsfulde over for dig selv og derved komme i den mere trygge tilstand, hvorfra den ægte, kreative, sprudlende motivation strømmer, så læs mere om den gruppe psykolog Andrea Klinkby starter 5/11.

Og læs med i næste blog-indlæg, hvor hun udfordrer flere af myterne om egenomsorg; svagt, selvmedlidende, dovent, narcissistisk, egoistisk… Egoismen blev allerede udfordret i forrige blog-indlæg. Så oktobers blog-indlæg står virkelig i egenomsorgens tegn.